A vevők felismerték: Hasznos a lakás zöldkártyája!

2012-09-26 | Openhouse Győr - Verseny utca

Megnőtt a kereslet az energiatanúsítványok iránt, az őszi ingatlanpiaci felemelkedés lakásvevőinek többsége már csak e műszaki dokumentum birtokában vásárol - mutatják a régió legnagyobb ingatlanforgalmazója, az Openhouse eladási statisztikái. Jelenleg nincs büntetési tétele annak, ha valaki nem készíttet tanúsítványt, - elmulasztása szabálysértési vétségnek minősül - a „pénzbírság” a magas energiaszámlákban jelentkezik. 2013-tól azonban szankciókat vezetnek be az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv előírásainak megfelelően, s az ellenőrzési jog az építéshatóság kezébe kerül. Így a tanúsítvány elkészítése valószínűleg drágul.

Az európai országok energiafogyasztásának 45-50%-a az épületek létesítésére és üzemeltetésére fordítódik a legújabb statisztikák szerint. - véli Jaskó László, az Openhouse Országos Ingatlan Hálózat energetikai tanúsítványokért felelős üzletágvezetője. Az átlagos hazai lakások viszont 50-90 százalékkal több energiát használnak a követelményhez képest, a hőkamerás vizsgálatokat végző cégek tapasztalatai szerint. A pazarlás rossz beidegződés, ami elkerülhető, a spórolás, az eneregiamegtakarítás tanulható. A folyamat már elindult: érzehető a lakás eladók, illetve vásárlók felelősségtudatának alakulása, s ezzel egyidejűleg kezd fontossá válni,  hogy az ingatlanforgalmazásnak részévé váljon a tanúsítás. Ezt erősíti a tény, hogy hét évvel uniós csatlakozásunk, és számos halasztás után januártól kötelező energiatanúsítványt csináltatniuk az újonnan épített, vagy használt lakást eladó tulajdonosoknak, illetve a bérbeadóknak.


2012. január 1.-től az adás-vétel részét képezi az energetikai minőségtanúsítvány, így annak hiánya a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának minősül. - tájékoztat Jaskó László . Ez magánszemélyek esetében az ingatlan eladásakor elismert költségnek számít, illetve az adóalapot csökkentő tényező. A tanúsításról szóló jogszabályok nem említik a szankciókat, az ingatlanok adás-vételéről és a bérbeadásról szóló polgári jogi előírások a tájékoztatási kötelezettségről szólnak. Azaz:"Az eladónak kötelessége, hogy az ingatlan lényeges tulajdonságairól és az azzal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen az adásvétel tárgyát képező ingatlanra vonatkozó esetleges jogokról és terhekről tájékoztassa a vevőt. Köteles továbbá az ilyen körülményekre, illetőleg jogokra és terhekre vonatkozó okiratokat a vevőnek átadni. Ha az eladó olyan lényeges körülményekről nem tájékoztatja a vevőt, amelyek ismeretében az nem vette volna meg a lakást, a vevő a vételár mérséklését követelheti, elállhat a szerződéstől, kártérítést követelhet."


Idén június 1-től változott a tanúsítás rendjét szabályozó kormányrendelet, mely előírja, hogy a meglévő épületek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik, és legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja, a bérlőnek bemutatja. Ha nem állnak rendelkezésre az épület tervei, a tanúsítónak a helyszínen kell felmérnie a méreteket és a szerkezeteket, illetve beazonosítania az épületgépészeti berendezések adatait. A tanúsítás során az energetikai tervezéshez hasonló számítással lehet az épület energetikai jellemzőit megállapítani és a követelményekkel összehasonlítani. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a vevő vagy bérlő nyilatkozatát, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát átvette, illetve az eljáró ügyvédnek erre írásban fel kell hívnia a felek figyelmét! Bár a tanúsítás 10 évre szól, mindenegyes korszerűsítés után újra kell készíttetni. Ingatlanszakértők szerint bizonyos szinten az alkupozíciót is segíti „a lakás zöldkártyája", mert hasznos épületgépészeti javaslatokat tartalmaz a vevő számára.


Új épületeknél a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető (tulajdonos) gondoskodik, s használatbavételi engedély feltétele az energiatanúsítvány megléte. Az idén januártól újra indult szocpol támogatás feltétele, hogy a vásárolni, építeni kívánt új lakás energetikai besorolása legalább B-kategóriás legyen, így javuljanak a lakások energetikai jellemzői.


Magánépületek bérbeadásánál 2012. június 1-jétől, továbbá minden tulajdonjog-változásnál kötelező az energiatanúsítvány, kivéve az 50 m2 hasznos alapterületet nem meghaladó ingatlan bérbeadásánál, illetve az egy évnél rövidebb időre szóló bérleti szerződésnél. Az átírásnál a tulajdonjog-bejegyzési kérelem mellett az energiatanúsítványt is csatolni kell a földhivatalhoz. A szakértő szerint bizonyos, hogy jövő év január 1-jétől senki sem tudja átíratni az ingatlanát tanúsítvány nélkül.    


Pályázatok benyújtásánál is fontos szerepet tölt be a műszaki dokumentum, hiszen a korszerűsítésre kiírt, állami támogatásokat célzó pályázatok benyújtásánál kötelezővé válik a megléte. Az Openhouse elkötelezett híve az energiahatékonyságnak, ezért kedvezményekkel támogatja a lakások zölddé válását: kizárólagosan szerződött ügyfelei számára féláron nyújtja a tanúsítást.

Franchise Központ: 9023 Győr, Verseny utca 32.   Telefon: +36-30-757-2991   E-mail: